۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۰ اسفند

کارشناسان فناوری اطلاعات سایر واحدهای دانشگاه

لیست کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
حوزه ریاست - معاونت اداری مالی - معاونت پژوهش و فناوری
حسین حسامی زاده
مسئول اتوماسیون اداری و واحد رایانه حوزه ریاست
 37934212
 مسعود کاشانی
سامانه های معاونت پژوهشی
 37932033
 امیرحسین بهشادمند
 سامانه های معاونت اداری مالی
 37933200
 مجتبی درخشندی
شبکه داخلی ساختمان مرکزی
 37932048
حسین حیدری بنی
شبکه داخلی ساختمان مرکزی
37932048
معاونت آموزشی
 الهه برکتین
مسئول بخش خدمات رایانه آموزش
 37932290
 مهدیه اسماعیلی شریف
 سامانه گلستان
 37932271
 سهیلا صدری
مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه)
 37932344
 معاونت دانشجویی
 زهرا نجارزادگان
مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه - سامانه ها)
 37932227
دانشکده آمار و ریاضی
متین ابن نصیر مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه)
 37934571
گروه زمین شناسی
متین ابن نصیر
 مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال گروه زمین شناسی- شبکه)
 37932189
 دانشکده علوم و فن آوری های زیستی
 بهناز عسگری
 مسئول فناری اطللاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه)  37932482
 دانشکده فیزیک
 محمدرضا امینی
 مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات ( پورتال - شبکه)
 37934816
 دانشکده شیمی
 مریم  تیموری
 مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه)
 37934910
 دانشکده فنی مهندسی - دانشکده کامپیوتر
هاجر مقدس
 مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه)
 37934051
 دانشکده علوم اداری و اقتصاد
 شهریار پارسازادگان
 مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه)
 37935200
 دانشکده علوم تربیتی
 محمد غفاری
 مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه)
 37935524
 ملیحه حاج حیدری
 مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه)
 37935524
 دانشکده ادبیات - دانشکده الهیات و معارف اهل البیت (ع)
 مرضیه جلالی
 مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه)
 37933174
 دانشکده زبان های خارجی
 حسن امینی
 مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات (پورتال - شبکه)
 37934243
 دانشکده حمل و نقل
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/03/17
تعداد بازدید:
38216
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
تلفن: 37932323  تلفکس: 36684435
پست الکترونیک: citc-office@nic.ui.ac.ir
 
Powered by DorsaPortal